Mestkelders

m DSCN3456
De wetgeving met betrekking tot opslag van de mest is in de afgelopen jaren behoorlijk aangescherpt. Het is voor agrariërs van groot belang om goed na te denken op welk manier de opslag en de distributie van de mest binnen hun onderneming wordt geregeld.

De toepassing van een betonnen mestkelder behoort tot een goedkope, efficiënte en doelgerichte manier om mestopslag te realiseren.

Bouwbedrijf G. Rook maakt jaarlijks vele mestkelders voor agrariërs en in opdracht van collega bouwbedrijven. De meeste mestkelders zijn 2 meter diep. Omdat de vraag naar de grootte van opslag toeneemt, komt het steeds vaker voor dat we diepere kelders realiseren.

Naast mestkelders onder een ligboxenstal maken wij onder andere separate mestkelders, mestkelders in combinatie met een ventilatiekelder in een varkensstal, mestkelders in een potstal en mestkelders bij een paardenstal.


Nu de regels in de toekomst verder worden aangescherpt wonen de medewerkers van Bouwbedrijf G. Rook voorlichtingen bij over terugdringen van de ammoniakuitstoot en dierenwelzijn. Met deze kennisverruiming maken we ons klaar om nu en ook in de toekomst onze klanten van een goed en onderbouwd advies te kunnen blijven voorzien.m_DSC03718
m_DSC03777
m_DSCN0862
m_DSCN0880
m_DSCN1064
m_DSCN3447
m_DSCN3453
m_DSCN3456
1/8 
start stop bwd fwd