Nieuwbouw mestkelder, Nijeveen

 

Mestkelder te Nijeveen 123Nieuwbouw van een mestkelder in opdracht van een collega bouwbedrijf. Lange wanden gestort door middel van 5 meter lange bekistingpanelen. Hierbij werden de wanden op juiste hoogte afgestort zodat opmetselen ten behoeve van roosters, voergang en boxdekken niet meer nodig was.

 

Opgeleverd: november 2012

 

 

 

 

Lees meer: Nieuwbouw mestkelder, Nijeveen

Nieuwbouw mestkelder, Dwingeloo

Mestkelder te Dwingeloo 137Met het oog op de reductie van de ammoniakuitstoot heeft de opdrachtgever besloten om een groot gedeelte van traditionele roosters te vervangen door een emissiearme vloer. Deze vloeren hebben als voordeel zeer lage emissiefactor. Verder zijn de vloeren vlak en goed beloopbaar door profilering. Daarnaast wordt urine en mest snel afgevoerd door het mestschuifsysteem naar de afstortsleuf aan begin en einde van de stal.

 

Opgeleverd: februari 2013

 

 

Lees meer: Nieuwbouw mestkelder, Dwingeloo

Nieuwbouw afzinkkelder, Giethoorn

Afzinkkelder te Giethoorn 122Nieuwbouw van een afzinkkelder te Giethoorn. Met lengte van ruim 22 meter tot nu de grootste afzinkkelder dat Bouwbedrijf Rook heeft gemaakt. Het toepassen van een afzinkkelder naast bestaande bebouwing heeft als voordeel dat het niet nodig is om vaak dure oplossingen zoals het plaatsen van een damwand te moeten toepassen. Ook wordt er bespaard op bronbemaling omdat deze een kortere tijd hoeft te bemalen.

 

Opgeleverd: december 2012

 

 

Lees meer: Nieuwbouw afzinkkelder, Giethoorn

Uitbreiding melkveestal aan de Duinigermeerweg, Blokzijl

Ligboxenstal te Blokzijl 116Dit project betreft het uitbreiden van een bestaande melkveestal. De uitbreiding omvat de bouw van een mestkelder inclusief de bovenbouw van de stal.

 

Opgeleverd: oktober 2013

 

 

 

 

Lees meer: Uitbreiding melkveestal aan de Duinigermeerweg, Blokzijl

Nieuwbouw Graansloot Kampen - Hoge wanden vlakloods

Hoge wanden vlakloods 134

Dit deelproject binnen de totale nieuwbouw bij Graansloot Kampen omvat de realisatie van 2 hoge wanden in de nieuwe vlakloods. De wanden hebben een lengte van 60 meter en een hoogte van 11 meter. De wanden zijn in twee stortfases gerealiseerd. De onderste helft heeft een dikte van 85 cm en is 5 meter hoog, de bovenste helft is 50 cm dik en 6 meter hoog.

 

Opgeleverd: juli 2013

 

 

Lees meer: Nieuwbouw Graansloot Kampen - Hoge wanden vlakloods

Nieuwbouw Graansloot Kampen - Poeren vlakloods

Nieuwbouw loods in Kampen 128Dit deelproject binnen de totale nieuwbouw bij Graansloot Kampen omvat de realisatie van 58 poeren die de fundatie van de gevels van de vlakloods vormen. De vlakloods meet 60 bij 100 meter. In de loods zal graan 11 meter hoog in bulkvorm worden opgeslagen. Op de poeren worden de stalen steunberen geplaatst die zowel de dakspanten als de zijwaardse graandruk opvangen.

 

Opgeleverd: juni 2013

 

Lees meer: Nieuwbouw Graansloot Kampen - Poeren vlakloods